Lägsta skörden sedan 50-talet
Publicerad: 2018-10-26
Nu är höstskörden bärgad i Sverige och Lantmännen gick i dag ut med en uppdaterad uppskattning av storleken på hela den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Lantmännen bedömer att den samlade skörden uppgår till 3,5 miljoner, vilket är betydligt lägre än den tidigare prognosen och nära en halvering av skörden ett normalt år.
− Lantmännen gick ut med sin skördeprognos i juli och vår uppskattning då var att vi skulle få den lägsta skörden på över 25 år. Nu – när vi har facit i hand – kan vi konstatera att det snarare är den sämsta skörden sedan slutet av 50-talet, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson i ett pressmeddelande.
Den dåliga skörden kommer att påverka både Lantmännens och lantbrukarnas verksamheter under en längre tid. Lantmännen meddelar att de nu arbetar intensivt med planering och försörjning av spannmål såväl till de egna industrierna som till kunderna i och utanför Sverige.
− En stor del av Sveriges livsmedelsproduktion har drabbats av torkan och efter årets låga skörd är Sverige inte självförsörjande på basvaran spannmål. Även produktionen av mejeriprodukter, kött och öl påverkas negativt. Bristen på svenska råvaror kommer att leda till högre priser på livsmedel framöver, konstaterar Mikael Jeppsson.