Kunglig medalj till Eleonor Schütt
Publicerad: 2018-02-02

Matkonsult Ekeonor Schütt har fått Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens silvermedalj för sitt arbete med att öka kunskapen kring matens betydelse för hälsan.

Medaljen delades ut i Stockholms Stadshus den 28 januari vid Kungliga Skogs och Lantbruksakademiens 206:e högtidssammankomst, av H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist.

I motiveringen till priset tar man bland annat upp att Eleonor under 30 år ökat kunskapen om matens betydelse för hälsan och ett gott liv bland allmänheten, i skolan, restauranger och som en del i företagens personalvård.

Eleonor, som till vardags arbetar inom Hushållningssällskapet Väst, har även bland annat utvecklat läromedel, medverkat till att lyfta potatisens status och regelbundet medverkat i radio, där hon lyft fram glädjen och nyttan med bra mat.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens delar årligen ut priser, belöningar och stipendier till praktiker, forskare och forskningsförmedlare för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden.