Krisår för svenska äpplen
Publicerad: 2019-07-18

Förra årets torka följt av en tidig knoppning och frost i maj har förstört stora delar av den förväntade äppelskörden för många äppelodlare i södra Sverige.
– Man skulle kunna använda sig av ordet katastrof. Det ser ganska illa ut. Vi räknar med att skörden minskar med 75 procent jämfört med förra året. Och det innebär en minskning från tjugo ton till fem ton, säger Björn Idlinge, äppelodlare i Kronoberg, till SVT.
Det är förra årets varma och torra sommar, följt av en tidig blomning i april och frost i maj som har förstört årets skörd.
– Vi måste börja fundera på om klimatförändringarna slår igenom på det här sättet. Och om vi då behöver ändra strategi när det gäller både bevattning och gödsling, säger Björn Idling.