Klyftor, stress och bakterier i ny framtidsrapport
Publicerad: 2019-04-09

“Klyftor, stress och bakterier” är rubriken på ICAs tredje framtidsrapport, där livsmedelsjätten försökt definiera de viktigaste hälsoutmaningarna som Sverige står inför.
Genom intervjuer med forskare, startup-företag och trendanalytiker, samt en Novus-undersökning med 1 000 svenskar, har man försökt kartlägga dagens hälsosituation och ge förslag till lösningar. 
En av slutsatserna är att maten blir allt mer avgörande för hur vi mår. I framtiden förutspås avancerade algoritmer hjälpa oss att äta personligt anpassad mat som förebygger god hälsa.
En annan utmaning, enligt rapporten, är att motverka de ökade hälsoklyftorna i samhället.
“Stressa ner” är rubriken på den tredje utmaningen som rör psykisk ohälsa.
Den fjärde och sista rubriken gäller antibiotikaresistens, enligt både WHO och ICA ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. 2025 förutspås världen ha fått antibiotikaflyktingar som flyr undan de resistenta bakterierna. “Detta går inte att stoppa, men kan bromsas om individer, läkare, politiker och näringsliv drar sitt strå till stacken”, skriver rapportförfattarna (dock framgår inte om avsändaren själv är villig att dra sitt strå till stacken genom att sluta sälja kött från länder med hög antibiotikaanvändning).