Hur påverkar kriget den svenska maten?
Publicerad: 2022-02-25

Vad innebär kriget i Ukraina för svensk matförsörjning?
Under dagen kommer Livsmedelsverket att ha ett möte där bland annat branschorganisationen Livsmedelsföretagen, företag och myndigheter kommer att medverka. I dagsläget finns det dock inget som tyder på några kortsiktiga risker för den svenska livsmedelsförsörjningen, konstaterar Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskap på Livsmedelsföretagen. I ett pressmeddelande skriver organisationen samtidigt att man behöver ha en hög beredskap för cyberattacker och störningar i det fysiska flödet. Förändringar globalt kommer också att påverka utvecklingen på sätt som är svåra att överblicka.