Havretrenden starkare än någonsin
Publicerad: 2020-10-05

I år odlas havre på 25 procent större yta än förra året. Inget annat sädesslag kan mäta sig när det gäller denna ökning. Trots havreboomen utgör grödan fortfarande en liten del av totalen. Överlägset störst odlingsareal upptar vete, även om grödan backat, och på andra plats kommer korn, som står kvar på förra årets nivå. De för den biologiska mångfalden så viktiga odlingarna av vall minskar också, liksom raps och grönfoder. Den totala spannmålsskörden beräknas i år bli strax över 5,9 miljoner ton för 2020 enligt Jordbruksverkets skördeprognos. Det är 4 procent lägre än förra årets skörd men 10 procent större än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren 2015‑2019.