Hård kritik mot nytt grisförslag
Publicerad: 2017-08-21

För att öka den svenska grisproduktionen föreslår Jordbruksverket att griskultingar ska kunna tas från sina mammor en vecka tidigare än i dag, skriver TT. Tanken är att öka grisnäringens produktivitet, men kritiker menar att en tidigare avskiljning kan leda till ökat bruk av antibiotika.

Jordbruksverket föreslår att griskultingar i framtiden ska kunna avskiljas från suggan redan vid 21 dygns ålder, en vecka tidigare än den nuvarande minimigränsen. Tanken är att åtgärden ska öka grisnäringens produktivitet.

Den studie som Jordbruksverket hänvisar till i sitt förslag är en fältstudie gjord av branschorganisationen Svenska Pig, som inte påvisade några negativa effekter för smågrisarna, men Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid SLU, är kritisk.
– Den här studien är inte gjord av forskare. Däremot finns det en massa övertygande vetenskapliga publikationer som pekar på att en tidigare avvänjning av grisar leder till ökad sjuklighet och därmed ökad antibiotikaanvändning. Jordbruksverkets förslag går alltså direkt emot vetenskapen, säger Bo Algers till TT.

Enligt den senaste rapporten från Gård & Djurhälsan är digivningstiden per kull i snitt 32,9 dagar i Sverige, jämfört med 26,3 dagar i övriga länder som ingår i nätverket Interpig.
– Skälet till att man i andra länder använder mer antibiotika är bland annat att man avvänjer sina grisar tidigare. Det framgår av EU:s livsmedelsmyndighet Efsas rapporter, säger Bo Algers till TT.

Håkan Henrikson, divisionsdirektör för främjande och förvaltning på Jordbruksverket, delar inte kritiken mot det bristande vetenskapliga underlaget i Svenska Pigs studie.
– Studien har utvärderats av forskare från SLU och vi tycker att den visar på en hel del nyttiga resultat för grishållningen. Vi får hela tiden avväga djurskyddsgruppernas intressen mot företagens, och här anser vi oss ha hittat en balans som ger näringslivet fördel samtidigt som vi bibehåller djurskyddet, säger Håkan Henrikson.

Professor Bo Algers oroar sig enligt TT över det starka inflytande som näringslivet enligt honom har över Jordbruksverket.
– Jag anser att ansvarige minister borde göra tydligt för Jordbruksverket att man har ett uppdrag från medborgarna. Och i det sammanhanget ska djurskyddet och folkhälsan prioriteras, säger han till TT.