Halverat resultat för jordbruket
Publicerad: 2023-12-06

Jordbruksverkets prognos för 2023 visar en halvering av resultatet för jordbruket jämfört med rekordåret 2022. Det innebär att man var i nivå med den genomsnittet åren 2019–2021.

– Årets låga skörd av spannmål och oljeväxter i kombination med sjunkande avräkningspriser för dessa grödor och även för mjölk är de främsta orsakerna till att jordbrukets produktionsvärde minskar 2023, säger Ulf Svensson på Jordbruksverkets statistikenhet.

Skörden av spannmål var 21 procent mindre i år än genomsnittet för de föregående 5 åren. Samtidigt sjönk priserna, medan kostnader för sådant som gödningsmedel, räntor och energi steg.