Hållbar mat för partnerns skull
Publicerad: 2022-02-11

Varannan person handlar hållbar mat för sin partnerts skull. Lika vanligt är det att göra hållbara inköp för barnens skull, enligt en undersökning bland drygt 1000 svenskar från KRAV.
– En kärleksfull Alla hjärtans-gåva kan vara en middag lagad av hållbara råvaror. Den mest hållbara maten är den KRAV-märkta. Den bidrar till biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.
Undersökningens siffror återges i rapporten ”Den hållbara maten”. Över hälften av de svarande i undersökningen (56 procent) uppger att de skulle vilja handla hållbar mat oftare än vad de gör i dag. En orsak till att de inte gör det, är att utbudet av ekologiska och KRAV-märkta varor är begränsat i många matbutiker.
Rapporten ”Den hållbara maten” bygger på en digital enkät med 1 021 svarande personer som är representativa för Sverige samt djupintervjuer med 18 experter och 12 hållbarhetsmedvetna konsumenter. Enkäten genomfördes i februari 2021.