Grossist ska bli klimatneutral 2030
Publicerad: 2021-06-14

Grossisten Menigo snabbar upp sitt klimatarbete. Målet att bli ett klimatneutralt företag tidigareläggs, från 2050 till 2030, bland annat genom klimatkompensation.
– Att minska våra egna utsläpp är en mycket viktig del i hållbarhetsarbetet. Samtidigt måste vi öka tempot ytterligare med tanke på de globala klimatförändringarna. Därför börjar vi att klimatkompensera den 1 juli. Det innebär också att vi tidigarelägger vårt mål om att bli klimatneutrala från 2050 till 2030, säger Jonas Köhler, VD på Menigo.
Företagets klimatkompensation ska gå till projekt som bidrar till att bevara skog som binder koldioxid samt förbättrar hälsa och levnadsvillkor för lokalbefolkningen. Bland dessa finns ett projekt för att bevara skog på Sumatra, skyddande av mangroveskog i Kenya samt ett arbete för att få fram effektiva spisar till låginkomsthushåll i Raichur i Indien för att minska utsläppen av växthusgaser.
Menigo uppger att man klimatkompenserar utifrån en prognos som baseras på tidigare klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocols standard. Klimatkompensationen görs i samarbete med ZeroMission, som representerar Fairtrade Climate Standard och Plan Vivo.

Foto: Menigo