Fyra kommuner testar hållbart livsmedelssystem
Publicerad: 2021-02-22

Fyra kommuner blir testbäddar i ett omfattande projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltider, nämligen Munkedal, Hofors, Vallentuna och Karlstad. Bakom projektet ligger Livsmedelsverket, Vinnova och flera andra nationella aktörer. Tillsammans ska de testa innovativa lösningar för att göra måltiderna hållbara – från bonden till klassrummet och tillbaka igen.

Projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” utforskar hur ett hållbart system kan se ut – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tanken är att skolmåltiderna kan bilda modell för hur hela livsmedelssystemet kan ställas om, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.  Det handlar bland annat om smartare upphandling av hållbara livsmedel, att öka kompetensen om hållbar mat på alla nivåer – från politiker till pedagoger – och om att involvera eleverna mer.

– Det blir väldigt spännande att följa de fyra utvecklingsmiljöerna! De blir spjutspetsar för hållbara skolmåltider och vår förhoppning är att alla kommuner i Sverige ska kunna dra nytta av deras erfarenheter, säger Livsmedelsverkets projektkoordinator Ulrika Backlund i pressmeddelandet.

25 kommuner ansökte om att få vara med i projektet och av dessa valdes alltså fyra ut – dels kommuner som redan kommit långt i sitt arbete med hållbara skolmåltider, dels kommuner som är mer i startgroparna. De fyra utvalda bedöms enligt Livsmedelsverket framför allt kunna representera fler kommuner i Sverige. Faktorer som geografiskt läge, kommuntyp och kommunstorlek har också spelat roll. Kommunerna som deltar i projektet ska ha en regelbunden dialog med nationella myndigheter, till exempel om de upptäcker hinder för innovation och utveckling i nationell styrning och regelverk.