Fortsatt uppåt för svenskt kött
Publicerad: 2018-09-04

En ny rapport från Jordbruksverket visar att köttproduktionen ökat i Sverige under det senaste halvåret. Och trots att köttätandet fortsätter att minska, ökar den svenska andelen.

Hur torkan och foderbristen kommer att påverka den fortsatta utvecklingen vet vi inte förrän i slutet av 2018, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Det första halvåret har man emellertid summerat i fyra punkter:

1.Produktionen av samtliga köttslag ökar. Över en längre tid har produktionen av nöt- och griskött minskat medan den ökat för lammkött och matfågel. Under 2017 ökade dock produktionen av samtliga köttslag och utvecklingen har fortsatt åt samma håll 2018.

2.Svenskarna äter en större andel svenskt kött. Statistiken visar att trenden med ökad efterfrågan på svenskt kött och matfågel håller i sig, något som enligt Jordbruksverket kan hänga ihop med en allmän trend där närproducerad mat och miljömässig hållbarhet står i fokus. Ökningen i år är störst för nötkött där andelen svenskt kött av den totala förbrukningen gått från 51,8 till 54,9 procent.

3.Förbrukningen av kött minskar. Under 2017 sjönk förbrukningen av kött med 2,6 procent, vilket är den största årliga minskningen sedan 1990. I år har utvecklingen fortsatt och minskningen är för första halvåret omkring 1,5 procent.

4.Utrikeshandeln med kött minskar i båda riktningarna. Handelsnettot förbättrades förra året genom ökad export, om än från relativt låga nivåer, och minskad import. Under första halvåret 2018 minskade både importen och exporten, undantaget exporten av matfågel som ökade. Minskad export kan förklaras av bland annat god inhemsk efterfrågan på svenskt kött.