Förslag: Så ska matallergier förebyggas
Publicerad: 2023-09-06

Det senaste decenniet har antalet personer som behövt specialistvård för matallergi fördubblats.
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har kommit med en ny rapport med förslag som ska förebygga matallergier, förbättra allergivården och göra att färre drabbas av allergiska reaktioner. 
Astma- och Allergiförbundet stöttar förslaget och menar att kunskapen om matallergi är för låg. Enligt nya siffror från Livsmedelsverket ger tio procent av företagen felaktig information om allegergener. Dessutom är allergivården ojämlik, beroende på var i landet man bor.
Förslaget om en ny, nationell strategi för matallergi innebär att flera myndigheter ska jobba med gemensamma mål kring allergivården och säkrare livsmedel för personer med allergi.
Enligt det nya förslaget behöver strategin omfatta följande punkter: 

  • Säkra livsmedel – lättare för yrkesgrupper och allmänhet att nås av kunskap om risker med allergener vid produktion av livsmedel samt vid servering på restaurang, i skola och på fritiden.
  • Förebyggande åtgärder – insatser för att främja att barn tidigt introduceras till olika livsmedel utan omotiverad rädsla för att utveckla allergi.
  • God och jämlik vård – heltäckande kunskapsstöd för hela vårdkedjan.