Fördubblad grönsakskonsumtion i Sverige
Publicerad: 2021-12-15

På 40 år har svenskarna nästan fördubblat sin grönsakskonsumtion. Enligt Jordbruksverket har grönsaksätandet under perioden 1980–2020 stigit till 81,8 kg per person och år.

Frukter och bär har ökat med 18 % till 34,1 kg per person och år under samma tidsperiod.

Konsumtionen av mjöl och gryn har däremot minskat, från toppnoteringen i början av 2000‑talet på 70–75 kg per person, till 61,6 kg per person och år. Detta är också en svag minskning sedan 1980.

Totalkonsumtionen av kött har ökat med 24 % till 79,1 kg per person och år, de senaste fyra åren har emellertid en kontinuerlig minskning skett. Fågel är det kött som har ökat mest, mer än en fyrdubbling har skett sedan år 1980. Däremot har konsumtionen av mejerivaror halverats.

Konsumtionen av socker har legat stadigt mellan 41–49 kg per person under perioden 1980–2015. Sedan 2016 har den börjat sjunka och ligger 2020 på 36,9 kg per person.