För lite kolhydrater förkortar livet
Publicerad: 2018-08-17

Ta en kaka till – men kanske inte två eller tre. Att äta för lite kolhydrater kan förkorta livet med upp till fyra år. Måttliga mängder tycks vara det mest optimala. Då lever du längst, visar ny forskning.

En ny studie visar att personer som äter måttliga mängder kolhydrater lever längre än både personer som nästan helt har uteslutit kolhydrater, och de som äter väldigt mycket kolhydrater.

TT rapporterar att det gjorts randomiserade studier, alltså där deltagare lottats till olika grupper, på den omtalade LCHF-dieten (low carb, high fat på engelska) som framför allt fokuserar på stora mänger animaliskt fett och protein. I ett kortare perspektiv har denna visat sig vara effektiv för att få till en viktminskning och den metaboliska riskprofilen för hjärtsjukdom förbättras.

Den långsiktiga effekten är emellertid kontroversiell och visar motstridiga resultat. För att ta reda på mer om varför det är så, har ett antal forskare i Boston följt upp en grupp bestående av 15 428 personer som inkluderades i en hälsostudie mellan åren 1987 och 1989. Deltagarna var då mellan 45 och 64 år gamla. Vid starten, samt sex år senare, fick de fylla i ett frågeformulär om vad de åt och drack samt hur stora deras portioner var. Den genomsnittliga uppföljningsperioden var 25 år och under denna dog sammanlagt 6 283 av deltagarna.

Efter att ha tagit hänsyn till en rad olika faktorer – som motion, ålder, rökning samt utbildning – analyserade forskarna om huruvida risken att dö påverkades av kolhydratintaget. Resultatet blev en U-formad kurva där två olika grupper löpte störst risk att dö: Den ena fick mindre än 40 procent av sina kalorier från kolhydrater. Den andra fick mer än 70 procent från kolhydrater. Minst risk att dö löpte de som åt måttliga mängder kolhydrater (50–55 procent av det totala kaloriintaget).

Enligt forskarna går resultaten, som presenteras i tidskriften The Lancet, att översätta med att människor som äter lagom mycket kolhydrater i snitt har 33 år kvar att leva från 50 års ålder. En lika gammal person, fast med ett mycket lågt intag, kan förväntas leva 29 år till, medan en person som har ett högt intag i snitt får ytterligare 32 år.

– Låg-kolhydrat-dieter där kolhydraterna ersätts med protein eller fett blir allt populärare. Men våra data tyder på att dessa dieter kan förkorta livslängden och bör därför inte uppmuntras, säger en av artikelförfattarna, Sara Seidelman vid Briham and Women’s Hospital i Boston, till tidskriften.

Utifrån en kompletterande analys med fler än 432 000 deltagare i drygt 20 länder drar forskarna också slutsatsen att LCHF-dieter med fetter och proteiner från växtriket i alla fall är bättre än motsvarande med fetter och proteiner från djurriket.

Sammanfattningsvis: Lagom är bäst!