Fler blir flexitarianer
Publicerad: 2020-12-16

Antalet flexitarianer – som har vegetarisk kost som bas men inte slutat äta kött – ökar för femte året i rad. Dubbelt så många anger miljö och klimat framför hälsa som huvudskälet och det är framför allt kvinnor och unga som driver skiftet mot mer vego. Det visar årets Vegobarometer som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Axfood sedan 2016.

Under de fem år som Vegobarometern publicerats har andelen vegetarianer minskat marginellt och andelen veganer ökat något. De stora förändringarna har i stället skett genom att de som äter vegetariskt några gånger i veckan blir allt fler medan de som aldrig äter vegetariskt blir allt färre, skriver Axfood i ett pressmeddelande.

Totalt äter 56 procent av svenskarna vegetariskt minst en dag i veckan.Andelen svenskar som äter vegetariskt 2 – 6 gånger i veckan har på fem år ökat från 19 till 29 procent. Andelen som aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12 procent.

Nästan en fjärdedel av konsumenterna uppger att de kommer att fortsätta ändra matvanorna och äta mindre kött under det kommande året. 58 procent anger klimat och miljö som det huvudsakliga skälet medan 27 procent anger hälsoskäl.

Även om förändringen är tydlig i alla grupper, enligt undersökningen, finns skillnader mellan könen och olika åldersgrupper. Fler kvinnor än män (10 procent mot 4 procent) är vegetarianer eller veganer. Bland unga är 16 procent vegetarianer medan endast 1 procent av äldre är det. Unga anger också i betydligt högre utsträckning än äldre att det är klimat- och miljöskäl som gör att man planerar att äta mer vegetariskt framöver, medan äldre i högre utsträckning anger hälsoskäl.