EU-förslag ska bidra till rättvisare livsmedelskedja
Publicerad: 2018-10-23

I morgon ska EU-kommissionen rösta om ett förslag som syftar till att komma till rätta med otillbörliga handelsmetoder och bidra till en rättvisare och mer transparent livsmedelskedja. Arbetet med förslaget har föranletts av att ”god affärssed” diskuterats allt mer de senaste åren, ofta med fokus på åtgärder som kan stärka små och medelstora lantbruks- och livsmedelsföretags konkurrenskraft i leverantörskedjan, skriver Organic Sweden i ett pressmeddelande.

Sena betalningar för färskvaror, orderavbokningar i sista minuten och ensidiga eller retroaktiva förändringar i kontrakten är några av de vanligaste överträdelserna som förslaget vill förbjuda.

IFOAM EU, den europeiska paraplyorganisationen för ekologisk mat och jordbruk, skriver i ett pressmeddelande att de ser förslaget som ett positivt första steg i att säkerställa rättvisa priser för producenter.

– En av huvudprinciperna i den ekologiska sektorn är rättvisa och ekorörelsen strävar efter att lantbrukare ska få rättvisa ersättningar för sina produkter. Makten borde vara mer jämlikt fördelad utan påverkan av företagskoncentrationer och skev maktbalans i livsmedelskedjan, menar Eduaordo Cuoco från IFOAM EU.

– Jag är övertygad om att en mer rättvis och transparent livsmedelskedja bidrar till bättre relationer och samverkan, skapar förtroende och trygghet och i förlängningen förbättrar förutsättningarna för produktutveckling och innovation, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.