En av tre elever skippar frukosten
Publicerad: 2022-08-26

En av tre elever i grundskolan börjar ofta skoldagen på tom mage, i gymnasiet äter bara hälften av eleverna frukost. Detta visar en ny rapport från mejeriföretaget Arla. Rapporten baseras på enkäter med rektorer, föräldrar och elever, totalt 2 567 personer.
Enligt samma rapport uppger en majoritet av eleverna själva att en god frukost förbättrar både koncentrationsförmågan och det allmänna humöret. Men många hoppar ändå över frukosten. Den vanligaste anledning som uppges är bristande aptit, följt av att man är för trött och att man inte hinner äta. Om skolan serverade frukost tror 40 procent att deras frukostvanor skulle förbättras.
Ungefär en tredjedel av Sveriges skolor serverar frukost, enligt LRF Mjölk.
Enligt en amerikansk studie presterar elever som äter frukost i skolan bättre, blir lugnare och skolkar mindre. Samtidigt minskar mobbningen. Det är forskningsstudien ”Breakfast of Champions” från University of Oklahoma i USA som har jämfört skolor i Texas som serverar frukost med dem som inte gör det.
I Sverige har mindre frukoststudier gjorts. I en av dem serverades eleverna på två högstadieskolor i Botkyrka kommun frukost under tre månader. 60 procent av eleverna uppgav att de ledde till att de kunde koncentrera sig bättre under skoldagen och hälften menade att klassrums­miljön blev lugnare. Lärarna var inne på samma linje. Drygt hälften upplevde att eleverna hade god koncentrationsförmåga under projekttiden – motsvarande siffra var 36 procent före frukostprojektet.