Eko viktigare än lokalt
Publicerad: 2023-06-26

Eko väger betydligt tyngre än lokalproducerat – åtminstone enligt kommunernas mål för skolmåltiderna. Nyligen frågade Martin & Servera ett femtiotal personer med ansvar för de offentliga måltiderna om vilka kommunala politiska mål som skolmåltiderna i Sveriges kommuner har att leva upp till. Man kom då fram till följande lista:

  • 95 % av kommunerna har mål för minskat matsvinn
  • 79 % av kommunerna har mål för andelen ekologiska produkter
  • 34% av kommunerna har mål för andelen svenska produkter
  • 19% av kommunerna har mål för andelen lokala/regionala produkter

– Det här är ju naturligtvis siffror som måste tas med en nypa salt med tanke på att undersökningsresultaten baseras på förhållandevis få svar. Men resultatet ger ändå en fingervisning om hur prioriteringarna ser ut i kommunerna, säger Christina Gezelius, informationschef på Martin & Servera.
Svaren har sammanställts i Martin & Servera-rapporten 2023: Den viktiga skolmåltiden.