Eko nere på 2014 års nivå
Publicerad: 2023-09-18

Den ekologiska jordbruksmarken har under 2023 backat från 19,9 % till 16,6 % av den totala jordbruksmarken, vilket motsvarar en sjättedel. Det är den största enskilda minskningen någonsin i Sverige, och innebär att den ekologiska jordbruksarealen är på samma nivå som 2014 enligt Ekologiska Lantbrukarna. Den ekologiska jordbruksarealen går därmed från ca 600 000 hektar till ca 500 000 hektar.
– Minskningen är en anpassning efter marknadsläget och rådande politik, ekologiskt har varken främjats av politikerna eller dagligvaruhandeln, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.