Dietister vill se skärpta lagar
Publicerad: 2023-01-03

Var fjärde svensk riskerar att bli sjuk eller dö i förtid på grund av sina matvanor. Obesitas hos barn i Sverige har femdubblats sedan 90-talet och enligt nya siffror från världshälsoorganisationen WHO har närmare en tredjedel av våra 7–9 åringar övervikt eller obesitas. Samtidigt översvämmas vi av marknadsföring och lättillgänglig, ohälsosam mat. Politikerna tar gärna till informationsinsatser och riktlinjer, trots att forskning visar att det är otillräckligt. Ansvaret kan inte uteslutande läggas på individen, skriver 15 dietister i en debattartikel i Dagens Nyheter, som nu kräver att politikerna inför styrmedel för att få folk att ändra sin matkonsumtion. Bland annat föreslås följande åtgärder, som visat sig vara effektiva i andra länder:

1. Skydda barn och unga från marknadsföring av ohälsosam mat genom skärpt lagstiftning.

2.Inför ekonomiska styrmedel som avgift på socker i läsk och sänkt moms på hälsosam mat.

3.Begränsa möjligheten att sälja ohälsosam mat i eller i närheten av skolor och annan skattefinansierad verksamhet där barn och unga vistas.

4.Inför en obligatorisk märkning av hälsosam mat, som vägleder konsumenten i butik samt uppmuntrar producenter att utveckla sina produkter för att kvalificera sig för märkningen.