Detta gäller för skolmåltiderna
Publicerad: 2021-08-27

Höstterminen är i gång, med nya pandemiregler. Sedan den 10 augusti är huvudregeln att ha undervisning på plats i skolans lokaler. Vad gäller då i skolrestaurangen? Livsmedelsverket har uppdaterat sin information kring anpassningar i samband med måltiderna, för att förebygga smittspridning.

Här är några förslag på åtgärder:

  • Låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum eller lokalen där eleverna får undervisning i hem- och konsumentkunskap.
  • Se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna.
  • Låta representanter från en grupp elever hämta mat.
  • Se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trångt i köer, runt bord eller i andra utrymmen.

Sedan den 1 juli 2020 gäller gemensamma regler för alla offentliga måltider. Det innebär att serveringar inom vård, skola och omsorg måste följa Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, grundförfattning HSLF-FS 2020:12.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten:

  1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
  2. markerar avstånd på golvet,
  3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
  4. håller digitala möten,
  5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
  6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Läs mer på www.maltidsbloggen.se !