Branschgemensamt grepp om ekomarknaden
Publicerad: 2022-03-02

För första gången någonsin har en rad stora, svenska livsmedelsorganisationer tillsammans tagit fram en rapport om den svenska marknaden för ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. “Ekologiska årsrapporten 2021” ger en bild av läget när det gäller försäljningen av ekologisk mat. För första gången redovisas även försäljning direkt från gård till konsument.
Satsningen är ett nytt samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, Organic Sweden och Ekomatcentrum, med LRF, Livsmedelsföretagen och KRAV i en referensgrupp.
– Förhoppningen är att detta ska leda till ökad kunskap och skapa grund för nya initiativ, produkt- och affärsutveckling och satsningar på ekologisk mat och dryck, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden, i ett pressmeddelande.
Resultaten av undersökningen tyder bland annat på ett ökat intresse hos konsumenter för att handla ekologisk mat och dryck direkt från bonden. Både detta och specifika konsumentundersökningar visar att intresset och efterfrågan för ekologiskt och KRAV-märkt är starkt, men att utbudet ofta är dåligt i många butiker. Dagligvaruhandeln är också enda kanalen där försäljningen backade under 2021.
– I konsumentundersökningar ser vi att intresset ökar för de mervärden som ekologiskt och KRAV står för. Rapporten visar att detta sortiment allt oftare når konsumenterna via nya kanaler, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.
Rapporten visar även att andelen ekologiskt i offentlig sektor ligger kvar på en mycket hög nivå. I offentlig sektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 330 miljoner kronor under 2021. Även de ekologiska inköpen i privat restaurangsektor ökar. Ekoförsäljningen i handeln minskar, liksom den ekologiska jordbruksarealen.