Bättre matvanor kan rädda 6400 liv per år
Publicerad: 2019-05-10
6 400 dödsfall per år kan förhindras eller skjutas upp genom bra matvanor. Störst effekt skulle mer frukt och grönsaker ha på hälsan. Insatser för att öka svenskarnas frukt- och grönsaksätande skulle därför kunna få stor effekt på folkhälsan, men också för miljön, enligt Livsmedelsverket som gjort beräkningen i samarbete med Lunds Universitet. Beräkningar är gjorda enligt en internationell modell som inte tidigare använts i Sverige.
– Våra beräkningar visar att det finns stor potential att förebygga sjukdom om människor åt hälsosamt. Det ska vara lätt för människor att äta rätt, men då krävs insatser från många olika aktörer i samhället, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket och en av medförfattarna till studien.
Modellen har analyserat hur risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom och cancer skulle påverkas om befolkningen följde de nordiska näringsrekommendationerna, som är grunden för de svenska kostråden.
– Störst effekt skulle det få om folk åt 500 gram frukt och grönsaker per dag – särskilt bland män, som idag äter betydligt mindre grönsaker än kvinnor och ännu mindre frukt. Samtidigt är det bra att veta att även små förändringar gör skillnad, säger Irene Mattisson.
Mer fibrer, i linje med rekommendationen på cirka 30 gram per dag, skulle ha näst störst effekt. Fullkornsprodukter, som står för en stor del av fiberintaget, svarar för en stor del av hälsovinsten kopplad till att äta fibrer.
– Att äta mer mat från växtriket och mindre från djurriket är också miljömässigt mer hållbart och helt nödvändigt för vår planets framtid, säger Irene Mattisson.
Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.