Barn i norden äter bättre men långt ifrån bra
Publicerad: 2017-01-24

Allt fler nordbor äter ohälsosamt och det är nästan lika vanligt att vara överviktig som att vara normalviktig. Barn i Norden äter ofta bättre än vuxna, men de sociala skillnaderna i barnens matvanor har ökat markant, visar en ny nordisk undersökning.

En positiv trend är att barn i Norden i genomsnitt äter mer fisk, frukt och grönsaker och mindre socker än 2011, men undersökningen visar samtidigt ökade skillnader mellan barn i olika sociala grupper. Bland barn med föräldrar med kort utbildning har andelen som äter ohälsosamt fördubblats sedan 2011, från 12 till 24 procent. Bland barn med föräldrar med hög utbildning är det färre som äter ohälsosamt, från 14 till 10 procent. I Sverige har andelen barn som äter mycket sockerrika livsmedel ökat sedan 2011, men konsumtionen är fortfarande en av de lägsta i Norden.

– Det är visserligen positivt att barn i genomsnitt äter mer av det som är nyttigt, men det är samtidigt mycket allvarligt att de sociala skillnaderna i barns matvanor tycks öka. De ökade hälsoklyftorna är något som hela samhället behöver ta på allvar, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

De andra nordiska länderna har minskat sitt sockerätande mer än Sverige, men utgick samtidigt från en betydligt högre utgångsnivå. I genomsnitt äter nordborna mindre fisk och fullkorn och mer mättat fett än 2011. Undersökningen visar också att svenska vuxna, tillsammans med finländarna, är mest fysiskt aktiva i Norden och ägnar sig minst åt skärmar som TV och datorer på fritiden. Däremot är andelen inaktiva barn högst i Sverige av alla länder.

Andelen vuxna i Norden med dåliga matvanor har ökat från 18 procent till 22 procent mellan 2011 och 2014, en ökningen som motsvarar en halv miljon människor. Män har generellt sämre matvanor än kvinnor och den största andelen med ohälsosamma matvanor finns i åldersgruppen 25 till 44 år.

Undersökningen genomfördes 2014 och är ett samarbete mellan myndigheter och forskare i Sverige, Danmark, Norge och Finland och är beställd av Nordiska Ministerrådet. Sammanlagt har 4949 barn (7-12 år) och 17775 vuxna (18-65 år) i de fem nordiska länderna svarat på frågor om bland annat matvanor och fysisk aktivitet. Undersökningen gjordes även 2011 och det är med denna undersökning resultaten har jämförts.

Syftet med undersökningen är följa utvecklingen i kost- och motionsvanor i de nordiska länderna i förhållandet mot de mål som är i uppsatta i “Nordic plan of action on better health and quality of life through diet and physical activity”, en handlingsplan som antogs 2006 av Nordiska ministerrådet.