Mer måltidspedagogik i nya ”Bra mat i förskolan”
Publicerad: 2016-05-09

Måltidspedagogik och trivsel får större uppmärksamhet i Livsmedelsverkets uppdaterade råd till alla som arbetar med måltider i förskolans värld. Det handlar om en ny version av Bra mat i förskolan som nu är ute på remiss.

I 2016 års förslag har detaljerade råd om portionsstorlekar har fått ge vika för en helhetssyn på måltiden som ett medel för att höja kvaliteten i hela verksamheten.
Råden presenteras utifrån den så kallade Måltidsmodellen, som är indelad i sex områden som av Livsmedelsverket betraktas som viktiga för en god måltid. Hit hör att maten ska smaka gott samt vara näringsriktig, säker och hållbart producerad. Den ska vidare serveras i en trivsam miljö så att den faktiskt hamnar där den ska – i magen. Nytt är alltså ett ökat fokus på hur förskolan kan integrera måltiden i det pedagogiska arbetet så att den bättre hänger ihop med förskolans styrdokument och uppdrag.

Råden vänder sig till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna i förskolan, från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och pedagoger. Som Livsmedelsverket själva uttrycker det: ”Ansvaret för bra måltider vilar på många fler än de som lagar maten.”

Förslaget går nu ut på remiss och de nya råden lanseras i höst.

(foto: Livsmedelsverket)