Förslag: “Slopa momsen på ekomat!”
Publicerad: 2022-11-11

För en tid sedan skrev vi om hur ledande företrädare för Axfood, butikskedjorna Willys och Hemköp, i en debattartikel gett förslag på en slopad eller sänkt moms för ekologisk mat. Nu går flera eko-organisationer ihop och kräver samma sak.
Bakom förslaget står KRAV, Organic Sweden och Ekomatcentrum. I en debattartikel i Göteborgsposten beskriver de hur förslaget skulle gynna såväl konsumenter som miljö och klimat.
En sänkning av matmomsen skulle innebära att fler konsumenter slapp välja mellan ekologisk mat och billigare ohållbara alternativ. Det skulle också vara ett viktigt steg mot en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i Sverige, menar författarna.
– Tröskeln för konsumenter att välja ekologiska produkter i butikshyllan måste sänkas. Fler måste få chansen att bidra till en positiv omställning, säger Emma Rung, vd på KRAV.
– Ansvaret för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel ska inte vila enbart på konsumenterna. Här behöver Sveriges politiker ta ett ansvar och göra det lätt att välja rätt, säger Charlotte Bladh André, vd för Organic Sweden.

Momsen på mat i Sverige är 12 procent, men borde sänkas till 6 procent för ekologisk mat, anser de ekologiska företrädarna. Frågan om moms på ekologisk mat är något som diskuteras i många länder i Europa, exempelvis i Spanien, Danmark och Nederländerna.