4,5 mat-miljoner till Stockholms seniorer
Publicerad: 2020-02-18

Idag beslutar äldrenämnden om hur det utökade matlyftet på 4,5 miljoner ska fördelas mellan Stockholms stads stadsdelar.
– Genom att stärka den sociala dimensionen kring måltiderna för äldre motverkar matlyftet ofrivillig ensamhet och undernäring, säger äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).
Fjolårets matlyft på 3,1 miljoner var ett första initiativ från stadens sida och pengarna användes bland annat till gemensamma luncher och matlagningsgrupper.
– Eftersom matlyftet lyckades så bra i fjol valde vi i år att utöka matlyftet med 1,4 miljoner. Därför kan vi nu fördela ännu mer pengar till framgångsrika satsningar runt om i Stockholm, säger Erik Slottner (KD).
Ansökningar som nu beviljas motverkar social isolering för den äldre och sätter mat och måltid i fokus. Bland ansökningarna finns både lyckade insatser från i fjol men även nya projekt.
– I år fördelar vi pengar till aktiviteter där äldre får träffas i matlagning- och måltidssammanhang, såsom provsmakningar, bussutflykter till gemensamma måltider och matlagningsgrupper. En uppskattad matlagningsgrupp särskilt riktad till män får fortsatt stöd, avslutar Erik Slottner (KD).