35 miljoner skolluncher kastas
Publicerad: 2023-06-01

35 miljoner skolmåltider slängs varje år, enligt en ny kartläggning gjord av Livsmedelsverket. Samtidigt har skolkökens kostnader för livsmedel ökat med cirka 15 procent sedan 2020. Sammanlagt slängs cirka 56 gram per elev och dag, vilket motsvarar ungefär var sjätte portion. I siffran ingår matsvinnet som uppstår i köket, från serveringen och från tallriken. På ett år blir det 11 700 ton, eller 35 miljoner måltider. Det är tredje gången som Livsmedelsverket har kartlagt matsvinnet i skolan. 184 av landets 290 kommuner har rapporterat in data. Enligt Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket, beror svinnet inte på att det lagas för mycket mat utan på faktorer som att lunchen är stressig, att det är hög ljudnivå, att det är för få vuxna i matsalen och att eleverna inte tycker om maten.