Unikt, svenskt system ska säkra fiskens spårbarhet
Publicerad: 2017-08-28

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ett nytt system för att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångas eller skördas i havet och som säljs i Sverige. Senast 1 januari 2019 ska livsmedelsföretagen börja använda spårbarhetssystemet.

– Som första EU-land får Sverige nu ett centralt, nationellt och digitalt spårbarhetssystem. Det ger oss bättre kontroll på fångsterna ur havet genom att informationen om vad som händer efter landning ökar. På så vis motverkas också försäljningen av illegala fångster på öppna marknaden, säger Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare avdelningen för fiskförvaltning hos HaV, i ett pressmeddelande.

Det nya IT-systemet lever upp till EU:s krav på spårbarhet och gör det möjligt att följa till exempel fiskens väg från havet till butiker och restauranger. Det blir lättare att kontrollera hur mycket fisk som fångas och att den inte är illegalt fiskad. Det underlättar också för konsumenter som vill göra medvetna val, enligt HaV.

Företag som köper eller förmedlar ett parti av fiskeri- eller vattenbruksprodukter ska registrera information om partiet i HaV:s nya spårbarhetssystem, bland annat om vilket fartyg eller vilken odling som produkterna kommer från, när och var de fångats eller skördats och vilka redskap som använts. Informationen följer sedan med partiet i alla försäljningsled.

– I nuläget kommer konsumenterna inte att kunna ta del av de registrerade uppgifterna i spårbarhetssystemet. Butiker och restauranger väljer i princip själva, inom ramen för bestämmelser om konsumentmärkning, hur de vill informera om produkternas ursprung. Men det finns möjlighet att utveckla systemet i framtiden, säger Anders Bogelius.

Kraven omfattar fångster som görs av EU-fartyg, även om det sker utanför EU:s havsområden, samt produkter från havsodlingar i EU-vatten. Enligt EU ska informationen också vara tillgänglig för behöriga kontrollmyndigheter, i Sveriges fall är det Havs- och vattenmyndigheten.

– De flesta andra EU-länder har valt att låta näringen själva utveckla system för att klara kraven. I Sverige har myndigheterna valt att införa systemet i dialog med fiskerinäringen och livsmedelsbranschen. (…) Det finns redan idag några företag som använder sig av systemet i sin dagliga verksamhet för att skicka information vidare till sina kunder. De är positiva och tycker att det fungerar bra, säger Anders Bogelius.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2017. Senast den 1 januari 2019 ska de som berörs börja använda det nya spårbarhetssystemet.