1 av 4 barn fick farlig mat på restaurang
Publicerad: 2022-04-07

Vart fjärde barn med matallergi har drabbats av en allergisk reaktion efter att ha ätit på restaurang eller café. Kunskapen om allergier i restaurangbranschen är undermålig, skriver Astma- och Allergiförbundet.
Var åttonde restaurang kan inte redogöra för vad deras mat innehåller – vilket kan leda till livshotande allergiska reaktioner.
I mars friades en caféägare i Jönköping efter att en kvinna fick åka ambulans. Hon hade serverats en kaka med jordnötter till en nötallergiker. I mars friades dock caféägaren i tingsrätten med hänvisning till att jordnötter och nötter kommer från olika växtarter. Domen är överklagad.
Astma- och Allergiförbundet vill nu att Livsmedelsverket får i uppdrag att ta fram ett system för incidentrapportering om matallergier – det måste bli lättare att rapportera om man utsätts för en allergisk reaktion, så att det går att följa upp och vidta åtgärder. Det behövs också ett kunskapslyft om matallergier – ett nationellt kunskapscentrum för matallergi som kan samla kunskap och kompetens för att förebygga att människor blir sjuka av mat, menar man från förbundets sida.

Fakta om matallergier från Astma- och Allergiförbundet: 

  • En av fyra föräldrar uppger att barnen minst en gång, under de senaste tre åren, fått en allergisk reaktion efter att ha ätit eller druckit något på restaurang eller café.
  • En av sex föräldrar uppger att det har hänt flera gånger.
  • Var fjärde familj har under de senaste tre åren avstått från att äta eller dricka på restaurang eller café på grund av barnens allergi. Familjer med allergiska barn som är tio år eller yngre avstår i ännu större utsträckning.
  • En av fem personer i Sverige lever med matallergi idag och antalet ökar.
  • Antalet besök i akutsjukvården till följd av allergiska reaktioner på grund av matallergi har ökat de senaste 15 åren.